Niski wkład własny, czyli gdzie i na jakich warunkach uzyskamy kredyt hipoteczny mając 10% środków własnych.

Wróć do Blog

Niski wkład własny, czyli gdzie i na jakich warunkach uzyskamy kredyt hipoteczny mając 10% środków własnych.

Ubiegły rok przyniósł wiele zmian na rynku kredytów hipotecznych. Niespodziewana pandemia koronawirusa zmieniła podejście banków do udzielania kredytów. Na szczęście banki nie wycofały się w zupełności z udzielania kredytów hipotecznych, ale dla wielu osób uzyskanie pozytywnej decyzji stało się trudniejsze lub nawet niemożliwe. Jednym z obszarów, w którym obserwowaliśmy zmiany był udział wkładu własnego w całej inwestycji. Część banków podniosła wymagania, co w efekcie poskutkowało tym, że mając 10% środków własnych Klienci mieli do wyboru tylko 3 banki – Alior Bank, mBank oraz Millennium (posiadacze aktywnych kont w Santander również mogli liczyć na ofertę ze swojego banku). Na szczęście sytuacja w 2021 zmienia się na korzyść kredytobiorców.
Od 25 stycznia częściowo ofertę przywrócił Pekao SA, a od 1 lutego również PKO BP.

Jakie warunki oferują banki dla osób z 10% wkładem własnym?

Zacznijmy od marży. Na potrzeby porównania załóżmy, że decydując się na kredyt hipoteczny korzystamy z ofert
z tzw. cross-sellem, czyli kontem (wpływai na to konto) i wymaganymi przez bank ubezpieczeniami dodatkowymi.

bankMarże
Alior Bankod 2,39% do 3,49%  (2,05% dla lokali w wybranych dużych miastach)
BPSod 2,59% do 2,69% (w zależności od kwoty)
Pekao SA (tylko dla lokali mieszkalnych w wybranych lokalizacjach)*od 2,45% do 2,6%
PKO BP (tylko dla lokali mieszkalnych)od 2,75% do 4,95%
mBankod 2,7% do 3,3% (w zależności czy i w jakiej wysokości deklarujemy miesięczne wpływy na konto)
Millennium2,7%
Santander (tylko dla Klientów wewnętrznych banku)od 3,09% do 3,59%
opracowanie własne

*Warszawa (wraz z aglomeracją), Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Olsztyn, Toruń, Katowice (wraz z aglomeracją)

Nawet jeśli założymy, że w każdym z nich uzyskamy kredyt na potrzebną kwotę, przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze banku należy sprawdzić pozostałe warunki. Marża kredytu to oczywiście nie wszystko co trzeba uwzględnić przy wyborze banku. Jest ona ważna w całości kosztów, ale jak można łatwo zauważyć w powyższym zestawieniu większość banków zaproponuje podobne parametry.

Na dzień dzisiejszy decydując się na kredyt w Alior Banku, BPS oraz Santander trzeba liczyć się z prowizją za udzielenie kredytu – od 1 do 3,5% kwoty kredytu (w banku Santadner można uniknąć prowizji decydując się na ubezpieczenie na życie oferowane przez bank).

W przypadku Pekao SA mamy do wyboru dwie oferty – bez prowizji i marżą 2,55% lub z prowizją 1,25% i marżą 2,45%.

Oferty Pekao SA i PKO BP zakładają, że Kredytobiorca będzie objęty 4letnim bankowym ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy i źródła dochodu oraz niezdolności do pracy. Koszt takiego ubezpieczenie to we wskazanych bankach odpowiednio 2% i 3,25% (w Pekao SA jest również dostępny kredyt bez tego ubezpieczenia – wtedy marża wynosi 2,6%, a prowizja 1,99%).

Kolejnym elementem, na który chciałabym zwrócić uwagę to wymagania co do ubezpieczenia na życie. W tym zakresie istotne jest to, czy bank go wymaga, a jeśli tak, to przez jaki okres czasu oraz czy musi to być ubezpieczenie oferowane przez bank czy może to być indywidualna polisa zewnętrzna. A więc po kolei:

Alior Bank – mamy 2 opcje – z ubezpieczeniem na życie (prowizja za udzielenie 1%) i bez (prowizja za udzielenie 2%). W każdym wariancie różna będzie też marża, ale decydując się na wariant z ubezpieczeniem na życie mamy 5 letnią ochronę, a koszt tego ubezpieczenia to 5% kwoty kredytu. Jest to składka płatna od razu za pełny okres
5 lat (z możliwością skredytowania).

Pekao SA wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia na życie na pokrycie minimum 25% kwoty kredytu, ale tylko
w sytuacji gdy kredyt udzielany jest wyłącznie jednej osobie lub gdy o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawców, z których tylko jeden osiąga dochód uwzględniany w ocenie zdolności do spłaty lub gdy
o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawców, przy czym jeden z nich osiąga dochód stanowiący co najmniej 80% sumy dochodów wszystkich Wnioskodawców lub gdy suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat (dot. kredytobiorcy którego dochody zostały przyjęte do oceny zdolności kredytowej).

PKO BP co do zasady nie wymaga polisy na życie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w związku
z planowanym zobowiązaniem zabezpieczyć siebie i najbliższych. Plusem takiej sytuacji jest fakt, że nie musimy robić cesji na rzecz banku, czyli sami decydujemy kto ma otrzymać środki na wypadek naszej śmierci.

W Pekao SA klient sam decyduje czy polisę dostarczy sam, czy wybierze ofertę dostępną w banku.

mBank – chcąc zminimalizować marże kredytu, Klient może wybrać ofertę z ubezpieczeniem bankowym, które należy utrzymać minimum 5 lat. Składka jest pobierana miesięcznie i odpowiada 0,045% salda zadłużenia.

Millenium to bank, który wymaga ubezpieczenia na życie w całym okresie kredytowania, ale nie ma konieczności przystępowania do ubezpieczenia bankowego.

Santander – tak wspominałam wcześniej, jeśli decydujemy się na ubezpieczenie na życie z banku, nie ponosimy kosztów prowizji za udzielenie kredytu.

Co ważne w Pekao SA, PKO BP oraz Sandander jest dostępna również oferta z oprocentowanie stałym (5 letnim), w pozostałych przypadkach mamy tylko oprocentowanie zmienne.

W niektórych przypadkach trzeba liczyć jeszcze z podwyższeniem oprocentowania (i tym samym raty kredytu) do czasu kiedy wysokość kredyty nie spadnie poniżej 80% wartości zabezpieczenia.

Temat nie jest łatwy, więc trzeba to dobrze przemyśleć, aby później nie żałować. Oczywiście nie ma przeszkód, aby w przeszłości dokonać zmian w zakresie oferty, bowiem kredyt hipoteczny można refinansować i tym samym przenieść go do innego banku.

W najbliższych dniach postaram się pokazać Wam te oferty na jakimś przykładzie. Jeśli jesteś zainteresowany kredytem z niskim wkładem to proszę o krótki opis w komentarzu lub przez link poniżej (może wykorzystamy go do szczegółowych wyliczeń)

Kontakt +

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć do Blog